List Dyrektora do rodziców

Polkowice, 20.08.2020 r.

 Szanowni Rodzice !

        Informuję, że 1 września 2020r. rozpoczynamy  rok  szkolny 2020/2021 w sposób tradycyjny.  Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńcze będą odbywać się stacjonarnie według planu lekcji zgodnie  z wytycznymi MEN, GIS, MZ,  z zachowaniem reżimu sanitarnego i dostosowaniem organizacji pracy szkoły do zapewnienia najwyższego poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Od 24 sierpnia 2020r. (poniedziałek)  na stronie internetowej szkoły w zakładce  „Organizacja pracy Szkoły- wrzesień 2020”  będą zamieszczane informacje na temat zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Proszę o zapoznaje się ze wytycznymi MEN i wskazówkami dla Rodzica.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły

Załącznik:

Wskazówki dla rodzica

Bookmark the permalink.

Comments are closed.