• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

List Dyrektora do rodziców

Polkowice, 20.08.2020 r.

 Szanowni Rodzice !

        Informuję, że 1 września 2020r. rozpoczynamy  rok  szkolny 2020/2021 w sposób tradycyjny.  Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńcze będą odbywać się stacjonarnie według planu lekcji zgodnie  z wytycznymi MEN, GIS, MZ,  z zachowaniem reżimu sanitarnego i dostosowaniem organizacji pracy szkoły do zapewnienia najwyższego poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Od 24 sierpnia 2020r. (poniedziałek)  na stronie internetowej szkoły w zakładce  „Organizacja pracy Szkoły- wrzesień 2020”  będą zamieszczane informacje na temat zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Proszę o zapoznaje się ze wytycznymi MEN i wskazówkami dla Rodzica.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły

Załącznik:

Wskazówki dla rodzica

Bookmark the permalink.

Comments are closed.