• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

List od Dyrektora Szkoły do rodziców 24.03.2020r.

24.03.2020r.

Szanowni Rodzice!        

            W   związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju Szkoła pozostaje zamknięta do Wielkanocy.

Od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. nauka będzie prowadzona na odległość. To dla nas Wszystkich zupełnie nowa sytuacja, do której w błyskawicznie musieliśmy się przygotować – my nauczyciele, nasi uczniowie a przede wszystkim Rodzice w tak szerokim zakresie. Wiem, że nie jest to łatwe, bo nauczania rzeczywistego nie można bezpośrednio przełożyć na nauczanie zdalne. Nie możemy wykonywać tych samych czynności, co przy nauczaniu w klasie. Zmienia się cały proces, w którym między innymi musimy uwzględnić wszelkie ograniczenia, zakres materiału nauczania, źródła i materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej, sposobu realizacji zajęć i bardzo ważną rolę Rodzica.

Nauczanie na odległość różni się w zależności od przedmiotu, kontekstu  
i uczniów. Gdy będziemy popełniać błędy, to musimy pamiętać, że na nich też będziemy wspólnie się uczyć.

          W naszej Szkole nauka na odległość będzie prowadzona poprzez e-dziennik z użyciem poczty elektronicznej, dostępnych komunikatorów, z wykorzystaniem przede wszystkim platformy edukacyjnej Flipbook w klasach I – III
i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej e-podręczniki.pl oraz gov.pl, cke.pl, programów TVP i Polskiego Radia. Będą wykorzystywane materiały rekomendowane przez MEN, o których bezpośrednią informację będą Państwo otrzymywać od nauczycieli. Platforma e-podręcznik, po zalogowaniu się przez nauczycieli umożliwi Państwu oprócz e-dziennika obserwację postępów ucznia w nauce (konto do platformy utworzy Dyrektor).

       Lekcje będą „prowadzone” zgodnie z tygodniowym planem zajęć dostosowanym do tygodniowej liczby godzin w klasach I – III 8,5 godzin zegarowych, klasy IV –  9, klasy V – 10,5, klasy VI – 10,5, VII – 11, VIII – 11. Określono liczbę godzin z przedmiotu np. język polski 1,5 godziny tygodniowo w klasie IV,  edukacja wczesnoszkolna 6 godzin tygodniowo.  Nauczyciel jest wtedy dostępny dla ucznia „prowadzi zajęcia”, zaplanuje czynności i formę przekazu treści. Pozyskuje też informacje zwrotne od ucznia i Rodzica. Ustali
z Rodzicem formę konsultacji i kontaktu z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Nauczyciel prześle określony tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas zgodny z ilością godzin. Odbiór informacji i materiałów lekcyjnych w dowolnym czasie przez ucznia lub rodzica danego dnia – raz dziennie, będzie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. O sposobie
i czasie realizacji zadań decyduje uczeń po ustaleniach z nauczycielem. Uczniowie będą oceniani wg zasad oceniania kształtującego, a nauczyciele mogą wystawiać oceny, jeśli będzie taka potrzeba.

Dostęp do materiałów dydaktycznych będą mieli wszyscy uczniowie według indywidualnych możliwości, mogą być również dostarczane w formie papierowej w przypadku zgłoszenia nauczycielowi braku komputera.

Tygodniowy rozkład zajęć jest informacją dla ucznia i Rodzica o czasie przekazywania treści nauczania bądź prowadzenia zajęć online – jeżeli nauczyciel i uczniowie będą mieć takie możliwości. Uczniowie powinni wykonywać zadania samodzielnie. Pomoc Rodzica jest niezbędna w zakresie organizacyjnym (zwłaszcza w klasach I – III), w potwierdzeniu odbioru materiałów i w określeniu z nauczycielem formy kontaktu indywidualnie lub grupowo (maile, sms).

W przypadku kształcenia specjalnego nauczyciele specjaliści powiadomią Rodziców indywidualnie o prowadzeniu zajęć i formach wsparcia według potrzeb i możliwości uczniów i sugestii Rodziców.

W sprawach wychowawczych mogą Państwo liczyć na pomoc pedagogów szkolnych i psychologa. Są dostępni pod telefonem, informacja w zakładce „Nauczanie na odległość” www szkoły.   

          Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby nauczanie na odległość przebiegało sprawnie, ale wiemy o ograniczeniach i że nie wszystko może nam się udać. Proszę tylko o cierpliwość i przekonanie, że w tej sytuacji najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Wszystko inne można osiągnąć z czasem. Proszę podejść do pewnych zadań z dystansem i określić własne priorytety w sytuacji, w jakiej teraz znajduje się Państwo. Dzieci na pewno do Szkoły wrócą i wspólnie będziemy realizować nowe zadania. Liczę na Państwa w kwestiach organizacyjnych.

Pozdrawiam i zapewniam, że jesteśmy w tym trudnym czasie razem z naszymi uczniami i z Państwem i bardzo Was potrzebujemy.

                                                                                              Z poważaniem

                                         Barbara Bartoszek

                                          Dyrektor Szkoły                                                            

Comments are closed.