• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Lekcja żywej historii dla kl. VI a w muzeum „Piwnica Pod Piastowskim Orłem”

Setna Rocznica Odzyskanie Przez Polskę Niepodległości jest okazją do promowania  wśród uczniów postaw patriotycznych. Polską drogę do odzyskania niepodległości poznali uczniowie klasy VI a, którzy w poniedziałek 29.10.2018 r. uczestniczyli w żywej lekcji historii w muzeum „Piwnica Pod Piastowskim Orłem”. Z uwagą wysłuchali opowieści o wydarzeniach wojennych oraz uczestniczyli w prezentacji sprzętu wojskowego. Była to ciekawa lekcja , która przybliżyła uczniom dzieje naszego kraju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.