Lekcja muzealna

Uczniowie klasy V a mieli okazję uczestniczyć w lekcji muzealnej „ Jak żyli ludzie 1000 lat temu w Polsce”. Tym razem lekcja historii odbyła się wirtualnie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Naszym przewodnikiem po wystawach był pan Michał Pilas, który opowiedział nam o życiu codziennych ludzi, zamieszkujących ziemie polskie w epoce wczesnopiastowskiej. Dzieci dowiedzieli się, że nasi przodkowie byli od nas niżsi, mieli trudne dzieciństwo, a zęby czyścili sadzą – ale byli też bardzo zaradni, a przedmioty, którymi się otaczali i posługiwali, wykonywali samodzielnie. Mieliśmy okazję zobaczyć repliki zabawek dzieci z tamtej epoki. Było to ciekawe spotkanie, dziękujemy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.