• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Lekcja muzealna

Uczniowie klasy V a mieli okazję uczestniczyć w lekcji muzealnej „ Jak żyli ludzie 1000 lat temu w Polsce”. Tym razem lekcja historii odbyła się wirtualnie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Naszym przewodnikiem po wystawach był pan Michał Pilas, który opowiedział nam o życiu codziennych ludzi, zamieszkujących ziemie polskie w epoce wczesnopiastowskiej. Dzieci dowiedzieli się, że nasi przodkowie byli od nas niżsi, mieli trudne dzieciństwo, a zęby czyścili sadzą – ale byli też bardzo zaradni, a przedmioty, którymi się otaczali i posługiwali, wykonywali samodzielnie. Mieliśmy okazję zobaczyć repliki zabawek dzieci z tamtej epoki. Było to ciekawe spotkanie, dziękujemy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.