Leader100

Leader100 to program, w którego realizację zaangażowani są uczniowie, wychowawcy, nauczyciele i rodzice. Pozwala on na rozwój umiejętności i nawyków opartych na właściwie dobranych kompetencjach – m.in. komunikacji, pracy zespołowej, tolerancji, inteligencji emocjonalnej, przyjaźni czy sprawiedliwości – odpowiadającym wyzwaniom współczesności, stanowiących dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Celem programu jest między innymi wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji, jak również stymulowanie pozytywnej aktywności w szkole, w domu i poza nim.

W bieżącym roku szkolnym program Leader100 realizowany był poprzez atrakcyjne zajęcia i warsztaty. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali w nich udział, rozwijając swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Wzmacniali również poczucie tożsamości i pracowali nad budowaniem właściwych relacji społecznych. Doskonale się przy tym bawili i integrowali.

Z kolejnymi zajęciami startujemy we wrześniu, jednak już teraz zachęcamy do odwiedzania strony www.leader100.pl i zapoznania się z nowymi informacjami.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.