• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

@ktywny wf w domu!!!


Witajcie czas mija, a z nim kontynuujemy kolejny tydzień zdalnej edukacji i tak na koniec tygodnia prezentujemy pracę Miłosza Kaczorowskiego z klasy 7a, który w ramach edukacji prozdrowotnej przygotował prezentację multimedialną nt. Zasad zdrowego żywienia. Zapraszamy do obejrzenia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Pochwalcie się, jak aktywnie i zdrowo spędzacie czas. Chcemy od Was więcej i więcej takich prezentacji i krótkich filmików. Nauczyciele wychowania fizycznego.

SAŁATKA-SZPINAKOWA-I-PIRAMIDA-ŻYWNOŚCIOWA-3

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.