• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Kto zimą potrzebuje pomocy? Dokarmiamy ptaki.

 

 

 

 

P1030716

 

Kto zimą potrzebuje pomocy? Dokarmiamy ptaki.

 

Życie dzikich zwierząt uzależnione jest od pożywienia, jakiego dostarcza im przyroda. Rytm ich życia podporządkowany jest porom roku. Zima jest dla nich najtrudniejszym okresem. Ptaki, które żywią się owadami i drobnymi płazami na czas zimy odleciały do ciepłych krajów. Pozostały tylko te, które żywią się nasionami
i owocami roślin, jednak obfite opady śniegu utrudniają im dostęp do pożywienia. Często w poszukiwaniu jedzenia zbliżają się do zabudowań ludzkich. Pomoc człowieka może uratować niejedno ptasie życie.
W związku z tym dzieci z naszej szkoły włączyły się w „Akcję dokarmiania ptaków”. Polega ona na zorganizowaniu punktu dokarmiania ptaków, dbaniu o czystość i wykładaniu świeżej karmy. Dnia 05 lutego uczniowie klasy I a rozwiesili na drzewach w pobliżu szkoły pokarm dla ptaków.

P1030717 P1030718

Bookmark the permalink.

Comments are closed.