„Konstytucja 3 Maja”– konkurs na prezentację multimedialną.

Opis konkursu : Konkurs jest przeznaczony dla uczniow klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej

nr 1 im. J.Wyżykowskiego w Polkowicach.

1.Cele konkursu:

uczczenie 228 Rocznicy Konstytucji 3 Maja,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej,

– wzbudzenie zainteresowania historią Polski,

– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

– promowanie aktywności i osiągnięć uczniów,

2. Przebieg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 1

im. J.Wyżykowskiego w Polkowicach.

– Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint,

która zawierać będzie nie więcej niż 20 slajdów na temat „Konstytucja 3 Maja”.

– Prezentacja powinna zawierać  informacje na temat: uchwalenia pierwszej w Europie

konstytucji, twórców konstytucji, sytuacji politycznej Polski w II połowie XVIII wieku, znaczeniu konstytucji dla Polski.

3.Czas trwania konkursu:

zgłoszenie udziału w konkursie: do 20 mara 2019r. (uczestnik zgłasza chęć udziału w

konkursie jego organizatorom),

– nadsyłanie prac: do 8 kwietnia 2019 r.,

– oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 11 kwietnia 2019 r.,

– wręczenie dyplomów i nagród: 11 kwietnia 2019r.,

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

– złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 8

kwietnia 2019 r. Prace nagrane na płytę CD/DVD należy dostarczyć na adres Szkoły

Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego lub drogą mailową na adres sobczykj@interia.pl.

5. Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:

zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint,

– składać się z nie więcej niż 20 slajdów,

– zawierać treści zgodne z wybranym tematem,

– zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,

– zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa),

– zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji).

Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:

– wartość merytoryczną.

– sposób zaprezentowania tematu,

– stronę artystyczną,

– jakość techniczną.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 11 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej szkoły.

O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni laureaci konkursu. Najlepsze trzy prezentacje zostaną wyróżnione nagrodami. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. Organizatorzy: Jolanta Sobczyk, Paulina Doroslawska.

Organizatorzy:

Comments are closed.