• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Konkurs plastyczny „Bezpieczny w sieci” dla uczniów klas IV – VIII.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach Programu Profilaktycznego pn. „Świadomy Junior” zaprasza  uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny w sieci”. Celem konkursu  jest poprawa bezpieczeństwa uczniów korzystających z cyberprzestrzeni. Przedmiotem konkursu będzie sporządzenie plansz edukacyjnych z zakresu problematyki cyberzagrożeń.

Nagrody dla autorów najlepszych prac to m.in. zwiedzanie Kolejkowa, Hydropoils, wizyta we wrocławskim ZOO wraz z zajęciami edukacyjnymi na terenie obiektu, wizyta na terenie bazy Przodowników Psów Służbowych – zajęcia z przewodnikiem psa służbowego, bilety na mecz piłkarski Śląska Wrocław, zwiedzanie Stadionu Miejskiego, w tym spotkanie z piłkarzami.

Termin nadsyłania prac –  29 marca 2019 r.  

1. regulamin do konkurs bezpieczny w sieci

2. załącznik do regulaminu bezpieczny w sieci

Comments are closed.