Konkurs historyczny wiedzy o Rosji pt. „Białe Noce”.

            W tym roku szkolnym uczniowie naszej placówki po raz pierwszy wzięli udział w konkursie historycznym wiedzy o Rosji pt. „Białe Noce”. Konkurs odbywa się od 10 lat i jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Do tej pory był skierowany do uczniów gimnazjów dopiero w tym roku po raz pierwszy mogły startować w nim szkoły podstawowe.

            Konkurs podzielony był na trzy etapy: szkolny, międzyszkolny i finałowy. Dwa pierwsze etapy polegają na rozwiązywaniu w określonym miejscu i czasie testów umieszczonych na platformie edukacyjnej. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o historii i kulturze Rosji wykraczającą daleko poza ramy programowe szkoły. Na każdym etapie dokonywana była selekcja. Do ostatniego dotarli nieliczni. Podczas finału  uczniowie prezentowali wykonane przez siebie prezentacje multimedialne dotyczące historii malarstwa i rzeźby rosyjskiej oraz odpowiadali na pytania członków komisji. Z naszej placówki do konkursu przystąpiło 13 uczniów z klas VII i VIII z czego do ostatniego etapu dotarło, aż sześcioro.

            Finalistami X edycji konkursu wiedzy o Rosji „Białe Noce” zostali: Natalia i Marcin z klasy VIII d oraz Sebastian, Julia, Dawid i Michał z VIII a. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za ich poświęcenie i trud włożony w zgłębianie meandrów skomplikowanej historii Rosji oraz godne reprezentowanie naszej placówki. W przyszłym roku szkolnym SP1 również planuje wziąć udział w tym przedsięwzięciu dlatego też polecamy zainteresowanym uczniom obecnych klas VII i VI rozpoczęcie przygotowań do niego już dziś….

Bookmark the permalink.

Comments are closed.