• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Konkurs historyczny wiedzy o Rosji pt. „Białe Noce”.

            W tym roku szkolnym uczniowie naszej placówki po raz pierwszy wzięli udział w konkursie historycznym wiedzy o Rosji pt. „Białe Noce”. Konkurs odbywa się od 10 lat i jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Do tej pory był skierowany do uczniów gimnazjów dopiero w tym roku po raz pierwszy mogły startować w nim szkoły podstawowe.

            Konkurs podzielony był na trzy etapy: szkolny, międzyszkolny i finałowy. Dwa pierwsze etapy polegają na rozwiązywaniu w określonym miejscu i czasie testów umieszczonych na platformie edukacyjnej. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o historii i kulturze Rosji wykraczającą daleko poza ramy programowe szkoły. Na każdym etapie dokonywana była selekcja. Do ostatniego dotarli nieliczni. Podczas finału  uczniowie prezentowali wykonane przez siebie prezentacje multimedialne dotyczące historii malarstwa i rzeźby rosyjskiej oraz odpowiadali na pytania członków komisji. Z naszej placówki do konkursu przystąpiło 13 uczniów z klas VII i VIII z czego do ostatniego etapu dotarło, aż sześcioro.

            Finalistami X edycji konkursu wiedzy o Rosji „Białe Noce” zostali: Natalia i Marcin z klasy VIII d oraz Sebastian, Julia, Dawid i Michał z VIII a. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za ich poświęcenie i trud włożony w zgłębianie meandrów skomplikowanej historii Rosji oraz godne reprezentowanie naszej placówki. W przyszłym roku szkolnym SP1 również planuje wziąć udział w tym przedsięwzięciu dlatego też polecamy zainteresowanym uczniom obecnych klas VII i VI rozpoczęcie przygotowań do niego już dziś….

Bookmark the permalink.

Comments are closed.