Konkurs historyczno-literacki pt. „Moja kronika rodzinna” dla klas 4

Konkurs historyczno-literacki

pt. „Moja kronika rodzinna” dla klas 4

Regulamin:

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań własną tożsamością,
 • wydobywanie wielorakich wartości (moralnych, kulturowych, patriotycznych) tkwiących w przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycjach,
 • kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • poznawanie historii poprzez losy własnej rodziny,
 • budzenie szacunku dla dokonań przodków.
 1. Praca konkursowa ma być stworzona na wzór książki. Oprócz tekstu może zawierać: drzewo genealogiczne, zdjęcia, wspomnienia członków rodziny, ciekawostki rodzinne, herb, tradycje i zwyczaje, przepisy rodzinne, historia nazwiska i poszczególnych imion członków rodziny.
 2. Konkurs skierowany jest dla klas 4, aby rozbudzić świadomość historyczną.
 3. Prace oceniane będą pod względem:
 • estetyki wykonania,
 • poprawności językowej,
 • formy graficznej pracy,
 • wkładu pracy własnej.
 1. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają pochwałę. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę rzeczową oraz ocenę celującą z historii.
 2. Prace konkursowe należy składać do nauczycieli historii do dnia

  1 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 kwietnia 2019 r.

Comments are closed.