KOMUNIKAT.

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów wejście osób dorosłych do szkoły w czasie zajęć lekcyjnych jest wpisywane do rejestru.

Prosimy o załatwianie bieżących spraw podczas przerw śródlekcyjnych. Plan przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach:

1. 7.45 – 8.00

2. 8.45 – 8.55

3. 9.40 – 9.55

4. 10.40 – 10.50

5. 11.35 – 11.45

6. 12.30 – 12.50

7. 13.35 – 13.45

8. 14.30 – 14.40

9. 15.25 – 15.35

Bookmark the permalink.

Comments are closed.