KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 

1. Cele turnieju:
– popularyzacja gry w piłkę nożną,

– zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

– współdziałanie w drużynie sportowej.

 

2. Organizator:

nauczyciel wychowania  fizycznego Elżbieta Marciniak

 

3. Termin:

28    marca  2017r. (wtorek), w SP1 w Polkowicach

(duża sala gimnastyczna), godz. 14.00-15.00

 

4. Uczestnictwo:

– w turnieju startują reprezentacje klasowe  dziewcząt z klas V  – VI.

– zgłoszenie klas  do dnia 24.03.2017r (piątek) u organizatora turnieju.

 

5. Czas trwania meczu:

– 10 minut (bez przerwy),

– system rozgrywek– „pucharowy” lub „każdy z każdym” (w zależności od liczby zgłoszeń).

 

 

6. Regulamin zawodów:

– turniej adresowany jest do uczennic klas V- VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach,

– każda klasa typuje minimum 5 uczniów oraz osoby rezerwowe,

– zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne,

– obowiązują szkolne przepisy gry w mini piłkę nożną,

– sytuacje sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów,

– ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbędzie się tego samego dnia,

– niesportowe zachowanie zawodnika karane jest upomnieniem, a następnie wykluczeniem               z danego meczu lub nawet całych rozgrywek.

 

7. Nagrody:

Za zajęcie 1-3 miejsca  dyplomy.

 

 

 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy J

Bookmark the permalink.

Comments are closed.