KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU BADMINTONA z okazji Światowego Dnia zdrowia

  1. 1.    Cele turnieju:

– promocja i popularyzacja badmintona wśród uczniów,

– wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii,

– aktywne spędzenie czasu wolnego.

 

  1. 2.    Organizatorzy:

nauczyciele wychowania fizycznego: Elżbieta Adamowicz, Elżbieta Marciniak.

 

  1. 3.    Termin i miejsce turnieju:

12 kwietnia  2017 r. (środa), w  SP 1 w Polkowicach (duża sala gimnastyczna),

godz.13.30 -14.30.

 

  1. 4.    Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

– w turnieju biorą udział uczniowie klas IV-V,

– zgłoszenia należy złożyć do  dnia 10.04.2017 r.  u organizatorów turnieju,

– rozgrywane będą gry pojedyncze dziewcząt i chłopców,

– zawodnik zobowiązany jest do posiadanie stroju sportowego,

– wskazane jest posiadanie własnego sprzętu do gry.

 

  1. 5.    Rodzaje i system gier:

– system rozgrywek– „pucharowy” lub „każdy z każdym” (w zależności od liczby zgłoszeń),

– punktacja –  w  zależności od ilości zgłoszeń.

– gry do 2 wygranych setów.

 

  1. 6.    Nagrody:

Za zajęcie 1-3  miejsca pamiątkowe dyplomy.

 

  1. 7.    Uwagi końcowe:

W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje sędzia główny                          w porozumieniu z organizatorem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.