Komunikat – nauczanie zdalne

KOMUNIKAT  5/2021

  1. Od dnia 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizować uczniowie  wszystkich klas (I-VIII).
  2. Bez zmian do 11 kwietnia 2021 r.:

    a) zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z kl. I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (warunkiem jest wniosek rodziców),

    b) nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły dla uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub przyczyny uniemożliwiającej uczniowi naukę zdalną (wniosek rodziców),

    c) konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas VIII (zgodnie z harmonogramem nauczyciela przedmiotu).
Bookmark the permalink.

Comments are closed.