• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia uczniów do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Lista  kandydatów przyjętych

do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że 

1. Przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka
1 Bajbo Krzysztof
2 Bartosik Emilia
3   Biegun Bartosz
4   Błauciak Aleksander
5   Boczek Miłosz
6   Brudny Lena
7   Buras Kinga
8   Burchard Matylda
9   Buszyńczak Wojciech
10   Cichomski Jakub
11 Cieleban Fabian
12   Chochołowicz Emilia
13   Drzyzga Wojciech
14   Domagała Katarzyna
15   Fijałkowska Julia
16   Filipowicz Dawid
17   Gil Gabriela
18   Hajek Hanna
19   Hormański Szymon
20   Iwon Lena
21   Jakubas Hanna
22   Jakubowicz Dariusz
23   Janczak Natalia
24   Karipidis Amelia
25   Kaszuba Adrian
26   Kisiel Kuba
27   Kmit Lena
28   Konarski Mikołaj
29   Kondraczuk Magda
30   Kowalski Gracjan
31   Krzeszowski Artur
32   Kulińska Amelia
33   Kwiatkowska Aleksandra
34   Majchrowska Aleksandra
35   Majewicz Filip
36   Mikołajczyk Jan
37   Milnikiel Julia
38   Musiał-Zalewski Rafał
39 Nadolski Kacper
40   Oblizajek Aleks
41   Opalach Zofia
42   Palicki Paweł
43   Penkala Dominika
44   Podhajska Karolina
45   Ponikarczyk Jakub
46   Rucińska Milena
47   Sawa Alicja
48   Słota Joanna
49   Sokół Amelia
50   Sprawka Natan
51   Stańko Amelia
52 Strzębała Zuzanna
53   Suchocka Oliwia
54   Suchocki Robert
55   Sygnatowicz Julia
56   Sypko Oliwier
57   Szlegel Maciek
58   Toś Antoni
59   Wojtiuk Marcelina
60   Woźniak Wojciech
61   Wróbel Kamil
62   Wyskup Aleksandra
63   Zimoch Adam
64   Zwardoń Zuzanna
65   Żynda Maja
66   Żywicki Jakub

                                                                  …………………………………………………………….

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)Lista  kandydatów nieprzyjętych

do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że 

1. Nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka
1.   Bukraba Marcel
2.   Guścin Kinga
3.   Haremza Brajan
4.   Lichtańska Otylia
5.   Sołonynka Liwia
6.   Urbaniak Maria
7.   Winiarska Julia

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 37pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 30.03.2020 r.

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata przesyła się do szkoły drogą elektroniczną        w  terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy  kandydatów.

                                                                                            …………………………………………………………….

                                                                                                  (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Do pobrania:

Lista  kandydatów przyjętych

do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

na rok szkolny 2020/2021


Lista  kandydatów nieprzyjętych

do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

na rok szkolny 2020/2021


Bookmark the permalink.

Comments are closed.