Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

1.Informuję, że uczniowie dojeżdżający do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. W czasie dowozu mają zapewnioną opiekę.

Uczniowie dojeżdżają do szkoły według następującego rozkładu jazdy

  1. Dojazd do szkoły – przejazd komunikacją miejską

         Trasa przejazdu autobusu komunikacji miejskiej : Żelazny Most-Pieszkowice- Dąbrowa- Tarnówek- Komorniki- Żuków- Guzice – Trzebcz- Polkowice

Godziny odjazdu autobusu z miejscowości: Żelazny Most I – 6.40

         Powrót ze szkoły- przejazd komunikacją miejską

Trasa przejazdu autobusu komunikacji miejskiej: Polkowice – Trzebcz- Guzice- Żuków- Komorniki- Tarnówek- Dąbrowa – Pieszkowice- Żelazny Most

Godziny odjazdu autobusu: godzina  14.46  ( ul. Głogowska osiedle)  ( opieka zapewniona)

godzina 16.39  ( ul. Głogowska osiedle) (opieka zapewniona w drodze na przystanek)

 b) Dojazd do szkoły PKS Lubin

2. Uczniowie posiadający wykupione  bilety miesięczne w PKS LUBIN SA. dojeżdżają do szkoły według następującego rozkładu jazdy

      Dojazd do szkoły

 Trasa przejazdu : Żelazny Most – Pieszkowice- Dąbrowa- Tarnówek- KomornikiŻuków- Guzice- Trzebcz -Polkowice : godzina odjazdu autobusu 7.05 (opieka zapewniona)

       Powrót ze szkoły

       godziny odjazdu autobusu PKS Lubin z przystanku przy ul Głogowskiej 

14.02 ,14.52 (opieka zapewniona)

            15.42 (opieka zapewniona w drodze na przystanek)

   3. Rodzicie / opiekunowie uprawnieni do refundacji poniesionych kosztów zakupu biletów zobowiązani są do złożenia wniosku o zwrot kosztów przejazdu na dany rok szkolny

do dnia 10.09.2020 r. w sekretariacie szkoły. ( Wzór wniosku do pobrania na stronie www.sp1.polkowice.pl zakładce Strefa Rodzica – druk do pobrania).

4. W terminie do 10-go dnia każdego miesiąca należy przedkładać w sekretariacie szkoły   oryginał biletu w celu refundacji środków.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.