• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Komunikat do Rodziców klas IV – VIII

 1. Od 9.11.2020 r.  przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Do 29. 11. 2020 r. będzie odbywała się edukacja zdalna.
 2.  Organizacja nauczania zdalnego będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej
 3. Od 9 listopada zorganizujemy konsultacje dla uczniów klas VIII przygotowujących się do egzaminu zewnętrznego według harmonogramu przekazanego  przez wychowawców klas.

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                   Barbara Bartoszek

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

Bookmark the permalink.

Comments are closed.