• KOMUNIKAT 6/2021


  W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

  1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
  2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Komunikat do Rodziców klas I – III

W związku ze zmianą organizacji nauczania stacjonarnego wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, Dyrektor Szkoły informuje, że:

 1. Od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III.
 2. Do 29 listopada uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
 3. Organizacja nauczania zdalnego będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.
 4. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się online na platformie Teams zgodnie                                  z planem lekcji.
 5. Nauczyciele będą sprawdzali obecność, aby monitorować udział uczniów w zajęciach zdalnych.
 6. Lekcje będą trwały 45 minut, w tym 30 minut to online nauczyciela z uczniami, a 15 minut to czas przeznaczony na indywidualne wsparcie ucznia oraz pracę własną zgodnie z instrukcją otrzymaną na spotkaniu z nauczycielem.
 7. Koordynatorem zajęć zdalnych w klasie jest wychowawca.
 8. Pedagodzy i psycholog szkolny pełnią dyżury:
Dzień tygodnia Pedagog Psycholog
Poniedziałek 10.30 – 15.30  
Wtorek   12. 00– 16.00
Środa   8.00 – 16.00
Czwartek 10.30 – 15.30  
Piątek 10.30 – 15.30  
 • Konsultacje z wychowawcami odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 • Komunikacja z Rodzicami prowadzona będzie za pomocą Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego.
 • Prosimy Rodziców o pomoc dziecku w połączeniu online z nauczycielem prowadzącym zajęcia                   i umożliwienie samodzielnego udziału ucznia w zajęciach lekcyjnych.

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o odczytywanie wiadomości w e-dzienniku,  obserwowanie komunikatów zamieszczanych na stronie: https://sp1.polkowice.pl/.

W przypadku jakichkolwiek trudności i wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcą.

Dołożymy wszelkich starań, aby nauczanie zdalne było jak najbardziej wspierające. Bardzo proszę o wyrozumiałość w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

                                                                                                                      Życzę Wszystkim zdrowia

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                   Barbara Bartoszek

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

Bookmark the permalink.

Comments are closed.