• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Komunikat do Rodziców klas I – III

W związku ze zmianą organizacji nauczania stacjonarnego wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, Dyrektor Szkoły informuje, że:

 1. Od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III.
 2. Do 29 listopada uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
 3. Organizacja nauczania zdalnego będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.
 4. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się online na platformie Teams zgodnie                                  z planem lekcji.
 5. Nauczyciele będą sprawdzali obecność, aby monitorować udział uczniów w zajęciach zdalnych.
 6. Lekcje będą trwały 45 minut, w tym 30 minut to online nauczyciela z uczniami, a 15 minut to czas przeznaczony na indywidualne wsparcie ucznia oraz pracę własną zgodnie z instrukcją otrzymaną na spotkaniu z nauczycielem.
 7. Koordynatorem zajęć zdalnych w klasie jest wychowawca.
 8. Pedagodzy i psycholog szkolny pełnią dyżury:
Dzień tygodnia Pedagog Psycholog
Poniedziałek 10.30 – 15.30  
Wtorek   12. 00– 16.00
Środa   8.00 – 16.00
Czwartek 10.30 – 15.30  
Piątek 10.30 – 15.30  
 • Konsultacje z wychowawcami odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 • Komunikacja z Rodzicami prowadzona będzie za pomocą Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego.
 • Prosimy Rodziców o pomoc dziecku w połączeniu online z nauczycielem prowadzącym zajęcia                   i umożliwienie samodzielnego udziału ucznia w zajęciach lekcyjnych.

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o odczytywanie wiadomości w e-dzienniku,  obserwowanie komunikatów zamieszczanych na stronie: https://sp1.polkowice.pl/.

W przypadku jakichkolwiek trudności i wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcą.

Dołożymy wszelkich starań, aby nauczanie zdalne było jak najbardziej wspierające. Bardzo proszę o wyrozumiałość w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

                                                                                                                      Życzę Wszystkim zdrowia

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                   Barbara Bartoszek

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

Bookmark the permalink.

Comments are closed.