• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Komunikat dla Uczniów klas I-III

Drodzy Uczniowie

Od 09.11.2020 r. (poniedziałek) do końca listopada będziecie uczyć się zdalnie i łączyć się z wychowawcą za pomocą aplikacji Teams, którą poznawaliście w szkole.

Mam nadzieję, że dacie sobie radę i na „żywo”  będziecie wykorzystywać możliwości nauki zdalnej.

Życzę Wam wytrwałości i nadziei, że choć łatwo nie jest, to poradzimy sobie z trudnościami. Do zobaczenia online.

Barbara Bartoszek

Dyrektor Szkoły

Bookmark the permalink.

Comments are closed.