• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W celu ujednolicenia systemu kształcenia na odległość w naszej Szkole wdrażamy platformę edukacyjną do zdalnego nauczania „OFFICE 365 dla Edukacji”. Jest to nowe rozwiązanie do komunikowania się, dzięki któremu można prowadzić lekcje w trybie online. Dla wszystkich nauczycieli i uczniów zostaną utworzone konta szkolne na sieciowej platformie  Microsoft Office 365. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie i nauczyciele będą mogli bezpłatnie korzystać  z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a  także narzędzia do pracy w zdalnej klasie w postaci Microsoft Teams pozwalającej organizować spotkania, nawiązywać połączenia  i współpracować z wykorzystaniem  przeglądarki internetowej.

Firma Microsoft  gwarantuje też bezpieczeństwo danych przesyłanych za pośrednictwem platformy sieciowej ograniczając ich wykorzystanie wyłącznie do celów administracyjno edukacyjnych niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Dyrektor Szkoły

Comments are closed.