• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W celu ujednolicenia systemu kształcenia na odległość w naszej Szkole wdrażamy platformę edukacyjną do zdalnego nauczania „OFFICE 365 dla Edukacji”. Jest to nowe rozwiązanie do komunikowania się, dzięki któremu można prowadzić lekcje w trybie online. Dla wszystkich nauczycieli i uczniów zostaną utworzone konta szkolne na sieciowej platformie  Microsoft Office 365. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie i nauczyciele będą mogli bezpłatnie korzystać  z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a  także narzędzia do pracy w zdalnej klasie w postaci Microsoft Teams pozwalającej organizować spotkania, nawiązywać połączenia  i współpracować z wykorzystaniem  przeglądarki internetowej.

Firma Microsoft  gwarantuje też bezpieczeństwo danych przesyłanych za pośrednictwem platformy sieciowej ograniczając ich wykorzystanie wyłącznie do celów administracyjno edukacyjnych niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Dyrektor Szkoły

Comments are closed.