KOMUNIKAT DLA RODZICÓW, UCZNIÓW  I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

  1. W celu utrzymania jak najdłużej nauki w bezpośrednim kontakcie uczeń-nauczyciel, podczas trwającego stanu epidemii, należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa zgodnie z :

– wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

– Regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 01.09.2021r. 

 https://sp1.polkowice.pl/regulamin-funkcjonowania-szkoly-w-czasie-epidemii/

  1. W szkole w częściach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu obowiązuje zakrywanie nosa i ust (Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf
  2. MEiN przypomina o możliwości szczepień  jako najbardziej skutecznej formy przeciwdziałania COVID-19. Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia–scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne

Bookmark the permalink.

Comments are closed.