Komunikat dla Rodziców uczniów dojeżdżających do Szkoły Rodzice, którzy złożyli wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej we wrześniu na rok szkolny 2019/2020, nie składają ponownie wniosku. Uczniowie w kolejnych miesiącach przedkładają w sekretariacie szkoły tylko oryginał biletu do 10 dnia każdego miesiąca.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.