Komunikat dla Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Dyrektor informuje:

  1. Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką swojego dziecka składają deklarację do Dyrektora Szkoły przez pocztę elektroniczną       sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl (wzór deklaracji jest do pobrania na stronie szkoły).
  2. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą bezpiecznego funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w związku z uchyleniem ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego z powodu zagrożenia COVID – 19.
  3. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 32/2020 z dnia 7 maja 2020 r. po uzyskaniu zgody Burmistrza Polkowic zawiesza się czasowo zajęcia w oddziale przedszkolnym od dnia 6.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r., ze względu na brak deklaracji rodziców do objęcia dziecka opieką w oddziale przedszkolnym. W czasie czasowego zawieszenia zajęć zadania oddziału przedszkolnego  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
img20200508_12574426-2

img20200508_13321458

procedura-bezpiecznego-funkcjonowania-oddzialu-z-uchyleniem-ograniczenia-COVID

Pobierz:………………………………………………
……………………………………….

Deklaracja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.