• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Ruszamy z rekrutacją do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od dnia 22 lutego do 12 marca 2021 r. do godziny 15:00.

Rodzicu !

Złóż wniosek elektronicznie przesyłając na adres: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl lub w formie papierowej  w holu szkoły.

  Dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły: https://sp1.polkowice.pl

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka

2. Harmonogram rekrutacji

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1174/21 Burmistrza Polkowic z dn. 29 stycznia 2021

Bookmark the permalink.

Comments are closed.