Komunikat dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022

W szkole od  01.03.2021 r. rozpoczynamy zapisy dzieci do klas I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach:

  1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie (potwierdzenie rozpoczęcia nauki) dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2021/2022 do dnia 15.03.2021 r., do godz. 15:00 (załącznik nr 1).

2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach do 12.03.2021 r. do godz. 15:00 (załącznik nr2).

Stosowne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły:

Pobierz:

  1. Załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka do klasy I
  2. Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
  3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1174/21 Burmistrza Polkowicz dnia 29 stycznia 2021 r.

Comments are closed.