• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Komunikat dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022

W szkole od  01.03.2021 r. rozpoczynamy zapisy dzieci do klas I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach:

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie (potwierdzenie rozpoczęcia nauki) dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2021/2022 do dnia 15.03.2021 r., do godz. 15:00 (załącznik nr 1).

2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach do 12.03.2021 r. do godz. 15:00 (załącznik nr2).

Stosowne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły:

Pobierz:

 1. Załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka do klasy I
 2. Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1174/21 Burmistrza Polkowicz dnia 29 stycznia 2021 r.

Comments are closed.