• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Komunikat dla Rodziców Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, o zakresie opieki zdrowotnej na rok szkolny 2020/2021

Polkowice, dnia 02.09.2020r.                  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad
uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078).

  1. Zgodnie z zapisami ustawy opieka zdrowotna w szkole obejmuje opiekę profilaktyczną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczna.
  2. Opiekę zdrowotną w szkole sprawują pielęgniarka szkolna i lekarz dentysta z higienistką stomatologiczną.
  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców.
  4. Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych zawsze wymaga zgody rodziców.

Godziny pracy pielęgniarki:

Poniedziałek – piątek  godz. 730 – 1505

Godziny pracy lekarza stomatologa:

środa godz. 1030 – 1330miesiąc IX

Bookmark the permalink.

Comments are closed.