• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Komunikat dla rodziców dotyczący usługi Office 365

Szanowni Rodzicie,

W celu ujednolicenia systemu kształcenia na odległość w naszej Szkole uruchomiliśmy platformę edukacyjną „OFFICE 365 dla Edukacji”, która będzie wykorzystana do zdalnego nauczania i prowadzenia lekcji na odleglóść

W przypadku klas I- III chcielibyśmy Państwa jako rodziców prosić o pomoc dzieciom w obsłudze programu. Na początku dzieci będą potrzebowały Państwa pomocy.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa w dniu 16.04.2020 o godzinie 18.00 na szkolenie instruktażowe dla rodziców na platformie Microsoft Teams w usłudze OFFICE 365 .

Rodzice muszę się zalogować na konta dzieci. Kliknięcie w link automatycznie przeniesie Państwa do spotkania. Spotkanie zaczyna o 17:45 aby mieć chwilę czasu na zweryfikowanie czy wszystko działa.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa59face363fe44e982812e54dd33b0f2%40thread.tacv2/1586934754734?context=%7b%22Tid%22%3a%2227eb55cb-1fab-4bec-9704-25c74cb9b0c0%22%2c%22Oid%22%3a%2206e85660-2c7b-40c3-afae-71ebfaf2845d%22%7d

Szkolenie instruktażowe przeprowadzi dla Państwa Pan Marcin Wojciechowski.

Przed szkoleniem prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym Pana

Marcina: link do strony podajemy poniżej.

<https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4>
https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4

Szkolenie będzie prowadzone w formie demonstracji funkcjonalności, które
dzieci będą wykorzystywały w procesie uczenia.

Oragnizatorem szkolenia jest Competence – Training & Coaching
Moniuszki 15/10, 59-100 Polkowice
email: <mailto:b.jaskiewicz@competence-szkolenia.pl&gt;
b.jaskiewicz@competence-szkolenia.pl

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa materiały pomocnicze oraz poradnik do pobrania ze szkolnej strony www.sp1.polkowice.pl

z zakładki STREFA RODZICA – Praca z Office 365 wskazówki dla rodziców.

Hasło do zalogowania zostało przesłane do Państwa na e-dziennik.

W przypadku pytań proszę o kontakt z administratorem za pomocą e-dziennika.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.