Klasy IV we Wrocławiu poznają świat przyrody oraz otrzymują lekcję patriotyzmu.

Dnia 21 maja 2015 r. 71 uczniów z kl. IV wzięło udział w wycieczce do Wrocławia. Uczestnicy odwiedzili Muzeum Przyrodnicze. Obejrzeli zgromadzone w nim unikatowe okazy zwierząt wymarłych i rzadkich, np.: alkę olbrzymią, gołębia wędrownego i wilka workowatego. Zobaczyli również szkielet wymarłego przed 10 tys. lat jelenia olbrzymiego. Pracownicy muzeum przypomnieli uczniom, jakie są zadania muzeum oraz omówili zasady, jak należy się zachować w takich miejscach.Uczniowie byli również z wizytą w Panoramie Racławickiej.Zostali zapoznani z historią powstania obrazu i jego losami po II wojnie światowej. Dowiedzieli się, dlaczego doszło do bitwy pod Racławicami i poznali sylwetkę Tadeusza Kościuszki.Ciekawym doświadczeniem było zobaczenie Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej znajdującego się w Parku Słowackiego oraz spacer ulicami zabytkowej części Wrocławia.Uczniowie wrócili do Polkowic bogatsi o wiedzę przyrodniczą i historyczną, która została im zaprezentowana w bardzo ciekawy sposób przez przewodnika wycieczki.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.