Klasy I-III biorą udział w projekcie Sprawny Dolnoślazaczek mający na celu promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Jesteśmy cały czas aktywni!
Klasy I-III biorą udział w projekcie Sprawny Dolnoślazaczek mający na celu
promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Sportowe przedsięwzięcia obfitują w zdobywanie kolejnych sprawności.
Uczniowie klas I, II, III poznali wiele dyscyplin sportowych zdobywając
przy tym 6 sprawności: TURYSTA, GIMNASTYK, LEKKOATLETA, ŁYŻWIARZ,
PŁYWAK/WODNIAK I PIŁKARZ.
Dzięki ciekawym lekcjom wychowania fizycznego dzieci wzmacniają wiarę we
własne siły i możliwości mając przy tym wspaniała zabawę.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.