Klasa IV a realizuje projekt „Sylwetki sławnych Polaków”.

Dzisiaj uczniowie chcą zaprezentować jedną z najsłynniejszych polskich kobiet, która była naukowcem. Zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją, w jakiej dziedzinie zasłynęła. Czy wiecie, że te słowa” Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym” powiedziała Maria Skłodowska- Curie?

Maria Skłodowska- Curie urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 roku.

W roku 1884 Maria Skłodowska zapisała się w Warszawie na kursy nielegalnej uczelni- Uniwersytetu Latającego, którego program obejmował głównie nauki przyrodnicze i społeczne. Młoda Maria była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią, naukami ścisłymi, rysunkiem. Wybrała jednak nauki ścisłe, jej marzeniami było podjęcie studiów na paryskiej Sorbonie. Była pierwszym profesorem‑kobietą na Sorbonie. Odkryła dwa nowe pierwiastki: polon (nazwany tak ze względu na pochodzenie Marii) i rad.

W 1903 roku  otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wraz Piotrem Curie i Henrykiem Becquerelem, a w 1911 roku nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

W 1925 roku położyła  jedną z pierwszych cegieł pod budowę Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej w Warszawie. W 1932 roku przyjechała ponownie do Warszawy na uroczyste otwarcie Instytutu.

Po wybuchu I wojny światowej zdobyła samochody, które wyposażyła w aparaturę rentgenowską. Zorganizowała ruchome stacje rentgenowskie, dostała się na front, gdzie szkoliła personel medyczny, jak robić prześwietlenia. Po wojnie wróciła do Paryża, gdzie wznowiono działalność Instytutu Radowego. Maria Skłodowska- Curie zadbała żeby do laboratorium przyjeżdżało jak najwięcej studentów z Polski.

Maria Skłodowska –Curie została pochowana w Paryżu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.