• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Kartka z kalendarza. Warto wiedzieć…

 1 maja 1576 r. w katedrze wawelskiej odbył się ślub i koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Królowa była córką Zygmunta I Starego i Bony Sforzy.


 1 maja 1900 r. urodził się polski poeta, prozaik i tłumacz pochodzenia żydowskiego Aleksander Wat. Był tłumaczem literatury anglosaskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
 2 maja 1895 r. Bolesław Prus ukończył pisanie powieści historycznej „Faraon”. Akcja utworu rozgrywa się w starożytnym Egipcie i opowiada o losach młodego faraona, Ramzesa XIII.
 2 maja 1989 r. szwedzka pisarka Astrid Lindgren otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. To autorka przepięknych książek dla dzieci, m. in. „Dzieci z Bullerbyn”, „Pippi Pończoszanka”, „Bracia Lwie Serce”.
 3 maja 1660 r. skończył się potop szwedzki : w Oliwie zawarto traktat pokojowy , na mocy którego Jan II Kazimierz zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, a Rzeczpospolita zatrzymała część Inflant .
 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.