• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Kartka z kalendarza. Warto wiedzieć…

* 12 maja 1926 roku rozpoczął się w Polsce tzw. Przewrót Majowy na czele którego stanął Marszałek Józef Piłsudski. Rządy w Polsce przejął obóz sanacji;

* 12 maja 1364 roku Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską, najstarszą polską szkołę wyższą;

* 13 maja 1717 roku urodziła się Maria Teresa Habsburg, cesarzowa rzymsko – niemiecka, królowa Węgier i Czech;

* 14 maja 1948 roku ogłoszono proklamację niepodległości Izraela;

* 15 maja 1885 roku urodził się Marian Kukiel, generał dywizji, historyk wojskowości, zastępca Ministra Spraw Wojskowych;

* 15 maja 1865 roku urodził się Pierre Curie- francuski fizyk, współodkrywca radu, laureat Nagrody Nobla w 1903 roku w dziedzinie fizyki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.