• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Kartka z kalendarza. Warto wiedzieć…

 • 8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto ustanowiono w celu upamiętnienia zakończenia drugiej wojny światowej w Europie.
 • 8 maja 1933 r. urzędujący prezydent Ignacy Mościcki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na II kadencję. I. Mościcki był chemikiem, naukowcem, budowniczym polskiego przemysłu chemicznego.
 • 8 maja 1947 r. rotmistrz Witold Pilecki został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W. Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie Auschwitz. Został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci (1948 r.).
Bookmark the permalink.

Comments are closed.