Kampania ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W ramach Kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w kl. IV e przeprowadzono warsztaty dotyczące przemocy i agresji rówieśniczej. Uczniowie obejrzeli film profilaktyczny o przemocy, dyskutowali na temat metod zapobiegania zjawisku przemocy i agresji oraz wspólnie stworzyli kontrakt pn: ,,4 e przeciwko przemocy”.
Ponadto na terenie szkoły zorganizowano wystawy dotyczące zjawiska przemocy – powstało drzewko antyprzemocowe, wystawa prac uczniów na drugim piętrze budynku szkoły. Troje uczniów z kl. VII c reprezentowało szkołę w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczniowie kl. III a i III b wzięli udział w teatrzyku profilaktycznym dla dzieci, którego organizatorem również był OPS w Polkowicach.
Zrealizowane działania dały uczniom możliwość spojrzenia na zjawisko przemocy i agresji z szerszej perspektywy. Uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej oraz mogli indywidualnie zaangażować się w owe przedsięwzięcie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.