Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  i młodzieży

Nasza szkoła dołączyła do światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności     i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznej edycji Kampanii 19 dni aż 247 miejsc w Polsce będzie mieniło się kolorem pomarańczowym- jest to KOLOR KAMPANII, a pomarańczowa WSTĄŻKA jego SYMBOLEM. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w kampanii oraz rozpowszechniania hasła kampanii. #Razem budujemy świat bez przemocy!
Pedagodzy i psycholog szkolny

Bookmark the permalink.

Comments are closed.