• Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
  Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  i młodzieży

Nasza szkoła dołączyła do światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności     i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznej edycji Kampanii 19 dni aż 247 miejsc w Polsce będzie mieniło się kolorem pomarańczowym- jest to KOLOR KAMPANII, a pomarańczowa WSTĄŻKA jego SYMBOLEM. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w kampanii oraz rozpowszechniania hasła kampanii. #Razem budujemy świat bez przemocy!
Pedagodzy i psycholog szkolny

Bookmark the permalink.

Comments are closed.