• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Interaktywne monitory w naszej szkole

Już wkrótce nasz szkoła zostanie doposażona o kolejne dwa  interaktywne monitory dotykowe z rządowego programu “Aktywna tablica” i  wsparciu Organu prowadzącego. Monitory interaktywne to tablice lekcyjne XXI wieku w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

źródło:https://www.gov.pl/photo/542e36de-dfc9-4d71-a2b2-8b49a5c11e0c

Bookmark the permalink.

Comments are closed.