Innowacja pedagogiczna „Zaprezentuj swój talent”.

W dniu 24.10.2019 r. w naszej szkole odbyła się pierwsza prezentacja talentów uczniów w ramach innowacji pedagogicznej „Zaprezentuj swój talent”. Celem innowacji jest odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych i ich promocja na terenie szkoły podczas szkolnych przerw międzylekcyjnych.

 

Pierwszą uczennicą prezentującą swój talent była Bohdana Uzun, która zagrała na keyboardzie przygotowany repertuar muzyczny. Społeczność szkolną z uwagą i uznaniem wysłuchała utworów Mozarta i Haydna nagradzając Bohdanę gromkimi brawami.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.