Informacje o audycie w szkole dnia 03.10.2014r.

Nasza szkoła już od 2010r. realizuje Szkolny Program Wspierania Zainteresowań i
Uzdolnień. Złożenie przez dyrektora szkoły wniosku do Kapituły Dolnoślaskiej Rady Wspierania Uzdolnień o przyjęcie szkoły w poczet Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, jak również złożenie pozytywnie zaopiniowanego Szkolnego Programu Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień oraz formularza aplikacyjnego rozpoczęło proces akredytacyjny.

Kolejnym krokiem na drodze akredytacji jest audyt w szkole.
Audyt w naszej szkole odbędzie się 3. X.2014r. Zostanie on przeprowadzony przez
pięcioosobową komisję audytową, w skład której wchodzi przewodnicząca Kapituły
Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień p. Halina Nawrotek oraz dwóch przedstawicieli
kuratorium dolnośląskiego i dwóch przedstawicieli DODN Wrocław.

Komisja zapoznaje się z funkcjonowaniem szkoły, dokonuje przeglądu odpowiedniej
dokumentacji, uczestniczy w autoprezentacji szkoły i ocenia jakość działań szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień uczniów. Audyt trwa 5 godzin (od 10.00 do15.00) i odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Jeśli działania szkoły będą spójne ze Szkolnym Programem Wspierania Zainteresowań i
Uzdolnień i zostaną przez Komisję Audytową ocenione pozytywnie szkole zostanie nadany
Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Jest to równoznaczne z przyjęciem naszej szkoły w poczet Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.