Informacja o realizacji projektu unijnego

Od września 2011 roku w naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice”.

Niemal stu uczniów uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia oraz wyrównujących szanse edukacyjne.

Są to :

– zajęcia Biofeedback ,
– zajęcia metodą Warnkego,
– zajęcia na basenie,
– gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy,
– zajęcia z uczniem uzdolnionym matematycznie,
-zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze „Mali odkrywcy” ,
– zajęcia tkackie rozwijające zdolności plastyczne oraz sprawność małej motoryki,
– zespół instrumentalny
– monotypia
– piłka ręczna

W ramach projektu Gmina Polkowice ze środków unijnych doposażyła naszą placówkę w nowy sprzęt
i pomoce dydaktyczne.

Comments are closed.