Informacja dla Rodziców o zakresie opieki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej                       nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

  1. Zgodnie z zapisami ustawy opieka zdrowotna w szkole obejmuje opiekę profilaktyczną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
  2. Opiekę zdrowotną w szkole sprawują pielęgniarka szkolna i lekarz dentysta z higienistką stomatologiczną.
  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców.
  4. Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej               do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych  zawsze wymaga zgody rodziców.

Godziny pracy pielęgniarki:

poniedziałek – piątek  godz. 8.00 – 15.35

Godziny pracy lekarza stomatologa:

poniedziałek godz. 10.30 – 13.30,

czwartek godz. 7.30 – 10.30.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.