Nasi absolwenci

     Losy Absolwentów

Każdego roku Szkołę Podstawową nr 1 Im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach  opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum. Pragnęlibyśmy, aby nasi absolwenci utrzymywali z nami kontakt oraz brali aktywny udział w życiu naszej szkoły.  Ciekawi jesteśmy ich sukcesów, rozwijanych zainteresowań i pasji. Dlatego też serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania strony internetowej naszej szkoły.

                                                        Drodzy Absolwenci!

Jesteśmy bardzo ciekawi jak potoczyło się Wasze życie po opuszczeniu murów naszej Szkoły.Ciekawi jesteśmy, jak w kolejnych etapach kształcenia realizujecie wyznaczone przez siebie cele i pasje, jakie odnosicie sukcesy. Aby się tego dowiedzieć, zapraszamy do wypełnienia naszej ankiety. Uzyskane wyniki pomogą nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem nauczania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych naszych absolwentów.


A może macie ochotę napisać do nas lub opisać swoje
szkolne doświadczenia?

Jeśli macie ciekawe zdjęcia z lat szkolnych, prześlijcie zeskanowane
z opisem wydarzenia, którego dotyczą.

Piszcie na adres: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

Jeżeli wyrazicie zgodę to opublikujemy

Wasze wspomnienia lub zdjęcia
na naszej stronie internetowej.

 Jako byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

zawsze jesteście mile widziani w murach naszej (i Waszej) szkoły.

„LOSY ABSOLWENTÓW”- ANKIETA BADAWCZA
Ankieta jest w całości anonimowa.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wszystkim absolwentom w życiu zawodowym i osobistym życzymy sukcesów!

Ankietę prosimy wysłać na adres: sekretariatsp_1@sp1.polkowice.pl


MONITOROWANIE  LOSÓW ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

Pojęcie monitorowania losów absolwentów szkoły podstawowej.

Kończąc szkołę podstawową, uczniowie na ogół nie mają określonych planów związanych  z wykształceniem i przyszłą pracą zawodową. Najczęściej kontynuują w gimnazjum, które znajduje się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Jeżeli decydują się na inny wybór, najczęściej związane jest to z uwarunkowaniami rodzinnymi, zdrowotnymi, rzadziej z profilem klasy czy ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Cele monitorowania

Jaką funkcję spełnia monitorowanie losów absolwentów, skoro wiadomo,   że uczeń musi kontynuować naukę w gimnazjum i najczęściej wybiera szkołę  w rejonie. Analizowanie losów absolwentów pośrednio i częściowo daje odpowiedź na pytania:

Pytania dotyczące nauki
w gimnazjum
Pytania związane z naszą szkołą
Co decyduje o wyborze gimnazjum? Czy uczeń jest przygotowany do podejmowania ważnych decyzji?
Z jakich ofert uczniowie chcą korzystać? Czy w szkole podstawowej rozwinęli swoje zainteresowania?
Czy chcą i potrafią pracować na miarę swoich możliwości? Jak postrzegają samych siebie?
Jakie osiągają wyniki? Czy nabyli konieczne wiadomości
i umiejętności?
Czy działają w organizacjach uczniowskich? Czy zostali przygotowani do współodpowiedzialności za szkołę?

PROCEDURY:

Zadania:

– Uczniowie
• w klasie VI poznają oferty i możliwości gimnazjów
• zwiedzają gimnazja  w Polkowicach w ramach „Dni otwartych”
• zdobywają informację o zasadach rekrutacji

Wychowawca
• przedstawia uczniom możliwości dalszej nauki
• umożliwia poznanie oferty Gimnazjów w Polkowicach
• uczestniczy w spotkaniu z przedstawicielami gimnazjów na terenie naszej szkoły
• organizuje wyjście do gimnazjów w ramach „Dni otwartych”
• służy radą rodzicom i uczniom w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły

Rodzice
• ułatwiają dziecku poznanie gimnazjów
• zapoznają  się z zasadami rekrutacji
• pomagają  dziecku w podjęciu decyzji

 

 


 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

 Mariola Szymczyk ( Długosz ) Dyrektor Gabinetu Burmistrza w Polkowicach

Grzegorz Majewicz- Sekretarz Powiatu Polkowickiego

Katarzyna Kozłowska ( Sznajder)- Inspektor ds. Oświaty w Polkowicach

Katarzyna Walecka-Maj –specjalista ds kształcenia ustawicznego nauczycieli w PPP

w Polkowicach

Sławomir Marszałek dr, dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Paweł Pratkowiecki- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Katarzyna Horbas-  Kierownik  Zakładu Oczyszczania Miasta i Usług Komunalnych

Agnieszka Radzięciak- lekarz stomatolog

Olga Dobrzyńska- lekarz

Anna Marszałek- lekarz

Dorota Kamińska ( Szczurek) – Kierownik Sekcji  ds. wykonywania orzeczeń i windykacji należności sądowych w sprawach karnych w II Wydziale Karnym w Lubinie

Andrzej Pieńko- aktor teatru Komedia i Roma w Warszawie

Kornel Pieńko- aktor teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Mirosław Sienkiewicz- Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach

Maciej Śmigiel-zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Polkowicach

Krzysztof Płaskonka- nadk. Naczelnik wydziału Prewencji w  Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach

Robert Janicki- doradca zawodowy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Legnicy

Anna Michalska ( Nowak)- Starszy Instruktor Higieny-Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Polkowicach

Marta Miś – podporucznik  10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa

Ks. dr Roman Mazur SDB- salezjanin, Adiunkt Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. Jan Patykowski -proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłodzkich, kapelan sióstr franciszkanek szpitalnych (diecezja świdnicka)

Ks. Jan Węgielski- kanonik, wicedziekan , proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP

w Wąchocku ( archidiecezja wrocławska)

Ks. dr Jacek Wojeński- wikariusz w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi

Ks. Łukasz Langenfeld- wikariusz w parafii Św. Mikołaja- Wleń

Ks. Krzysztof Antończak- wikariusz w parafii Św. Jacka w Legnicy

s. Paula Marcinowska ( Dorota Marcinowska) CSSE –Elżbietanka, Przełożona Prowincjalna  Prowincji Wrocław

s. Eliasza Nicińska ( Marlena Nicińska)- Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej- Przemyśl

 

Absolwentami naszej szkoły są również nauczyciele

Renata Janczak ( Pawłowska )  – nauczyciel Sp1 w Polkowicach

Małgorzata Zujewicz (Pawłowska ) – nauczyciel Sp2 w Polkowicach

Natalia Sznajdrowicz ( zd. Wolak) – nauczyciel Sp1 w Polkowicach

Agata Krzyżaniak-  nauczyciel PM-6 w Polkowicach

Anna Żbikowska-  nauczyciel PM-6 w Polkowicach

Aneta Kuczyńska  ( zd. Prucnal) –  nauczyciel PM-6 w Polkowicach

Izabela Ziomek – nauczyciel PM-6 w Polkowicach

 Izabela Flisiewicz ( Borkowska)-nauczyciel w Gim nr1 w Polkowicach

Krystyna Bajon ( Raczyńska)- )-nauczyciel w Gim nr2 w Polkowicach

Grażyna Jasica (Hanecka) – nauczyciel w sp2 w Polkowicach

Dorota Wojciech- Pierzchała- nauczyciel Gim nr 1 w Polkowicach

Daria Grabowska ( Zalewska)- nauczyciel ZS w Polkowicach

Anna Gulewicz ( Dacko)- nauczyciel ZS w Polkowicach

Marzena Parton ( Dacko)- nauczyciel Sp3 w Polkowicach

Marta Sztaba (Więch)- nauczyciel w Szkole Specjalnej w Szklarach Górnych

Elżbieta Pawełko- nauczyciel w Sp1 w Polkowicach

Małgorzata Jakubowska ( Kubowicz)- kierownik świetlicy w Sp 3 w w Polkowicach

Ewa Skalska( Patykowska)- nauczyciel  Sp2 w Polkowicach

Anna Suchańska (Żeluk)- katechetka w Sp3 w Polkowicach

Renata Chmielowska( Foryś)- katechetka w Sp2 w Polkowicach

Mariola Król ( Karamucka)- nauczyciel w Sp2 w Polkowicach

Bożena Herman ( Pajdowska)- nauczyciel PM nr 2 w Polkowicach

Violetta Paździor ( Bosiak) – nauczyciel PM nr 5 w Polkowicach

Małgorzata Salbierz ( Czajka)- nauczyciel Sp 1 w Polkowicach

Joanna Kamińska ( )- nauczyciel Sp 1 w Polkowicach

Magdalena Soliwoda ( Woś )- nauczyciel w Sp w Szklarach Górnych

Monika Musielak ( Sobczak)-nauczyciel Pm-3 w w Polkowicach


 

Comments are closed.