• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

Zebrania klasy I-III

 

Zebrania  klas IV-VIII

16 listopada

kl. I   godz. 16.00

kl. III   godz. 16:30

17 listopada

kl. II  godz. 16.00

 

5października

kl. IV  – 16.00

kl. V –   16.30

kl. VI –  17.00

6 października

kl. VII- 16.00

kl.VIII-16.30

8 lutego

(podsumowanie półrocza)

kl. I   godz. 16.00

kl. III   godz. 16:30

9 lutego

kl. II  godz. 16.00

15 grudnia

kl. IV  – 16.00

kl. V-    16.30

kl. VI –  17.00

16 grudnia

kl. VII- 16.00

kl.VIII-16.30

17 maja

kl. I   godz. 16.00

kl. III   godz. 16:30

18 maja

kl. II  godz. 16.00

4 lutego

(podsumowanie półrocza)

Kl. IV-VI – 16.00

Kl. VII-VIII- 17.00

  9 marca

kl. IV  – 16.00

kl. V-    16.30

kl. VI –  17.00

10  marca

kl. VII- 16.00

kl.VIII-16.30

 

 

 

8 czerwca

kl. IV  – 16.00

kl. V-    16.30

kl. VI –  17.00

9 czerwca

kl. VII- 16.00

kl.VIII-16.30

Konsulatcje z nauczycielmai wg ustalonego harmonogramu.


Comments are closed.