• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Ferie zimowe w otoczeniu zjawisk przyrodniczych 2020/2021

W okolicach Rudnej w miejscowości Juszowice można zaobserwować pracę bobrów, które w pobliskim lesie budują tamy i żeremie.Żeremie jest to konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. Zależnie od właściwości terenu żeremia mogą być zlokalizowane w jamie wyrytej w stromym brzegu, lecz częściej bywają lokalizowane na podwyższeniach, w obszarze zabagnionym. Żeremia osiągają 1 do 3 metrów wysokości i średnicę do 12 metrów. Są budowane z gałęzi drzew, roślinności miękkiej i mułu. Do ich wnętrza bobry dostają się umieszczonym pod wodą wejściem (lub kilkoma). Na zewnątrz, nad wodę, mniej lub bardziej wystają dachy żeremi, przez które do wnętrza dociera powietrze. Zwykle zimą poziom wody jest najniższy i wtedy bobrowe domki są najbardziej widoczne. 
Źródło:https://pl.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3br_europejski

Jakubów i jedna z tajemnic Ruin Pałacu w Jakubowie. Według przedwojennego źródła jeszcze wtedy udało się odnaleźć podziemny tunel, który, jak przypuszczano, prowadził do kościoła. Pałac powstał z inicjatywy rodu von Unwürde w 1 poł. XVI w. Wybudowany został w stylu renesansowym i klasycystycznym. Materiałami wykorzystanymi do jego budowy były cegły i kamienie. Pierwotnie pałac był dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 580 m². Powstał w miejscu wcześniejszej budowli. Na przestrzeni wieków pałac zmieniał często właścicieli. Na początku XX w. został gruntownie przebudowany, a w 1945 r. spalony. Jego ostatnim właścicielem był Aurel von Riitberg. 
Źródło:https://www.radwanice.pl/index.php/kultura-sport-i-turystyka/turystyka/zabytki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.