• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

„Fabryka przygód – zimowe ferie z Jedynką”

Szanowni Rodzice informujemy, że w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego orgaznizowana jest półkolonia dla dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa w wypoczynku.


Wszyscy uczniowie, których rodzice złożyli karty zostali zakwalifikowani.

plakat_zima

I-turnus-od-04.01.2021-r.-do-08.01.2021-r.

II-turnus-od-11.01.2021-r.-do-15.01.2021-r.

Pobierz:

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych
20201207​_Wytyczne​_MEN​_MZ​_i​_GIS​_dla​_organizatorów​_półkolonii.docx 0.08MB

Ramowy program półkolonii zimowej organizowanej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w terminie od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r.  „Fabryka przygód – zimowe ferie z Jedynką”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.