Ekologiczny kącik

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Las w szkle.

W  ramach realizowanego w szkole projektu pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów” uczniowie klas IV – VII uczestniczą w zajęciach przyrodniczych „Moje, twoje, nasze drzewo”.Zajęcia rozwijają uczniowską potrzebę indywidualnego rozwoju oraz zaspakajają potrzebę poznawania i zrozumienia otaczającego świata. Podczas zajęć uczniowie poznają walory przyrodnicze okolicy,[…]

 

 

 

Kraina eksperymentów – warsztaty przyrodnicze dla uczniów klas VI

29 listopada 2019 r. uczniowie klas VI w ramach realizowanego w szkole projektu „Ekologiczne inspiracje” uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Podczas zajęć uczniowie pod czujnym okiem edukatorów przeprowadzając  ciekawe eksperymenty poznali prawa rządzące światem przyrody. Warsztaty były również okazją do stosowania w praktycznym działaniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas tradycyjnych lekcji[…]


Polkowicka szata roślinna” – spotkanie z ciekawym przyrodnikiem

SONY DSC25 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy V a uczestniczyli w spotkaniu z ciekawym przyrodnikiem. Naszym gościem była Pani Elżbieta Kaczorowska – Gminny Architekt Zieleni. Podczas spotkania zapoznała uczniów z wiosenną szatą roślinną Polkowic. Zaprezentowała bogactwo kwitnących drzew, krzewów i roślin zielnych. Uczestnicy zajęć wykazali się spostrzegawczością bezbłędnie rozpoznając zakątki naszego[…]CZYTAJ CAŁOŚĆ…

 

 

 

„Miedziowym szlakiem” udział uczniów klas VI w rajdzie ścieżką przyrodnicą „Meandrujący potok w Guzicach”

SONY DSC  „Bliżej Ziemi” – to hasło tegorocznych obchodów Dni Ziemi, w ramach których uczniowie klas VI uczestniczyli w wycieczce do Guzic. Podczas pieszego rajdu ścieżką przyrodniczą poznali urokliwy zakątek naszej okolicy. Meandrujacy potok to naturalne źródło wiedzy o formach terenu, bogactwie fauny i flory oraz o unikatowych na naszym terenie[…]CZYTAJ CAŁOŚĆ…

 

„Barwy Ziemi” – uczniowskie doświadczenia źródłem wiedzy o prawach rządzących w przyrodzie.

SONY DSC  Szkolne obchody Dnia Ziemi są okazją do promowania wśród uczniów zasad zachowania się w środowisku przyrodniczym oraz uświadamiania konieczności ochrony przyrody. 23 kwietnia uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w zajęciach podczas, których pod kierunkiem uczniów klasy VI b poznawali prawa rządzące w przyrodzie. W trakcie doświadczeń i[…]CZYTAJ CAŁOŚĆ…

 

Jesienne warsztaty ekologiczne w Przemkowskim Parku Krajobrazowym

25 października 2017 r. uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami uczestniczyli w „Jesiennych warsztatach ekologicznych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym”. Korzystając ze zmysłu wzroku, słuchu, węchu i dotyku  uczniowie poznawali piękno i bogactwo regionu. W trakcie zajęć korzystali z wiedzy zdobytej w szkolnej ławce i konfrontowali ją z otaczającą ich rzeczywistością. Atrakcją warsztatów była wizyta pod Dębem Chrobrym, spacer wzdłuż wilkocińskich wydm śródlądowych oraz wypatrywanie nietoperzy w poradzieckich bunkrach. Jesienna aura i mikroklimat lasu sprawił, że uczniowie do szkoły powrócili pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa, zanieczyszczenie środowiska naturalnego) coraz większego znaczenia na świecie nabiera edukacja ekologiczna, a ściślej edukacja środowiskowa – życie w zgodzie z naturą. Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia aktywnie upowszechniana jest naszej szkole poprzez wiele akcji, konkursów i projektów realizowanych przez społeczność szkolną rodziców i lokalne instytucje.

 

Wspólnie dla klimatu – udział uczniów w akcji sadzenia lasu.

 

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest udział  uczniów  w  sadzenia lasu. W tegorocznej akcji wzięli udział piątoklasiści z klas b i c. Organizatorem akcji są pracownicy Nadleśnictwa Chocianów, którzy 25 kwietnia 2017 r. zaprosili szkolnych miłośników przyrody do lasu. W trakcie spotkania zapoznali uczniów z zasadami gospodarki leśnej oraz z zasadami sadzenia drzew. Uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem zabrali się do pracy. Akcja zakończyła się wielkim sukcesem, gdyż po raz pierwszy posadzono 1326 drzewek, które w przyszłości dostarczą niezbędny do życia tlen.

 

Obchody Dnia Ziemi  – impreza plenerowa.

Obchody Dnia Ziemi są okazją do wspólnego wyrażania troski o losy Ziemi. 24 kwietnia 2017 r.   , w ramach obchodów Dnia Ziemi polkowiccy miłośnicy przyrody uczestniczyli w Gminnej Imprezie Plenerowej na Osiedlu Polanka. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V b i V d wraz z wychowawcami. Uczestnicy spotkania uczestniczyli w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach warsztatowych. Chętnie brali udział  w konkursach i zabawach dydaktycznych. Nie zabrakło im również chęci do uporządkowania pobliskiego lasku,z którego wynieśli  mnóstwo śmieci. Zmęczeni odpoczywali przy ognisku podczas wspólnego posiłku. Była to ciekawa lekcja  w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

 

 

 

„Polskie płazy i gady” – XII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy.

27 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XII Powiatowym Konkursie Przyrodniczym w Buczynie. Udział w konkursie był okazja do zaprezentowania uczniowskich wiadomości i umiejętności w zakresie przyrody. Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Puźniecka z klasy VI b , Mateusz Adamowicz z klasy V b i Tymoteusz Krękiewicz – Bryk z klasy VI c. Uczniowie rozwiązując test, krzyżówkę oraz uczestnicząc w zabawach dydaktycznych pokonali rywali z Powiatu Polkowickiego i zdobyli I miejsce. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Barwy Ziemi – warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków odbyły się 25 kwietnia 2017 r.

Barwy Ziemi – warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków

Obchody Dnia Ziemi są okazję do promowania naszej szkoły w środowisku lokalnym. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VI a swoją wiedzę i umiejętności przyrodnicze prezentowali podczas warsztatów przyrodniczych dla przedszkolaków. Zajęcia dla polkowickich maluchów odbyły się 25 kwietnia 2017 r. pod hasłem „Barwy Ziemi”. W czasie zajęć uczniowie prezentowali doświadczenia, które wyjaśniały prawa rządzące światem przyrody. Goście z wielkim zainteresowaniem obserwowali zmieniające się barwy, tańczące rodzynki, wybuchy wulkanu oraz powiększające objętość balony.  Spotkanie było okazją do wspólnej zabawy i nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Planeta Energii” w klasach I- III

W ramach programu ,,Planeta Energii” uczniowie i wychowawcy klas: I c , I d II b i III d   od października 2015 do lutego 2016 uczestniczyli  w konkursie, którego głównym celem jest edukacja najmłodszych nt. energii elektrycznej, jej roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych lub nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych. Klasa III d przystąpiła do konkursu pod kierunkiem wychowawczyni pani Katarzyny Adamczewskiej- Popów, II b pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Mielniczek, I c pod kierunkiem wychowawczyni Alicji Kureń, Id wych. Beata Skowrońska.

Realizacja programu obejmowała przeprowadzenie lekcji na następujące tematy:

Od łuczywa do żarówki energooszczędnej,

Jak to się dzieje, że żarówka świeci?,

Gdy zostaję sam w domu,

Czy możliwe jest życie bez elektryczności?

 

Uczniowie z dużym skupieniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Chętnie zgłaszali się i udzielali odpowiedzi  na zadawane przez nauczyciela pytania. Wszyscy brali udział w dyskusjach i pogadankach. Praca na lekcjach miała charakter indywidualny i grupowy. Uczniowie aktywnie i z  zaciekawieniem rozwiązywali przygotowane przez nauczyciela zadania. Udział każdego ucznia w zbiorowym wysiłku sprzyjał kształtowaniu wspólnych przekonań i postaw proekologicznych.

Ponadto maluchy chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych, wykorzystując zestawy edukacyjne –  „Obwody elektryczne”, wprowadzające uczniów w podstawy znajomości łączenia prostych obwodów elektrycznych, a zarazem przypadków wykorzystania energii elektrycznej w życiu codziennym. Montując proste obwody mogli zaobserwować efekt świecenia żarówki, a właściwie łącząc elementy uruchamiali dzwonek, słuchali jak brzęczy silniczek. Dzieci uczyły się samodzielnego myślenia i wyrabiania   zdolności manualnych, będących doskonałym wstępem do późniejszych doświadczeń z techniką. Ułatwiło to bezpośrednie poznanie omawianego problemu oraz sprzyjało kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności i sprawności o charakterze praktycznym.

 

Dzieci i rodzice wzięli udział w konkursie na wiersz i rymowankę o żarówce. Konkurs

cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością.

Oto niektóre z nich :

 

Mały Jasio dobrze wie,

Co podłączyć jak i gdzie.

Do kontaktu nic nie wtyka,

Gdy się bawi w elektryka.

A gdy już coś włączyć musi,

Wpierw zapyta się mamusi.

I ty też tak rób koniecznie ,

Z energii korzystaj –lecz tylko bezpiecznie.

 

 

Każdy , kto ma mądrą główkę,

Z domu wychodząc gasi żarówkę.

Oszczędza w ten sposób prąd i pieniążki,

Za które w księgarni może kupić książki.

Bo przecież wiadomo-książkę tę czy ową,

Bardzo chętnie czyta każdy z mądrą głową.

Dodatkowo uczniowie brali udział w szkolnej zbiórce baterii. Akcja zbierania baterii  od lat organizowana w naszej szkole, poprzez  praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci , do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Na zajęciach  wykonali prace plastyczno-techniczne pt. ,,Źródła elektryczności”.

Jednym z  działań było zdobycie informacji dotyczących rodzaju energii wykorzystywanej w naszej szkole. W tym celu dzieci z wychowawczyniami udały się do pana konserwatora, który jest  odpowiedzialny między innymi za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych i innych sprzętów. Dowiedziały się, że w naszej szkole, podobnie jak w domach i innych instytucjach, wykorzystywane są energia elektryczna, cieplna i gaz.

Pan konserwator podzielił się z dziećmi również swoim doświadczeniem dotyczącym sposobów ograniczenia zużycia energii w szkole.

Lekcja kulinarna była  kolejnym krokiem. Nauczycielka techniki – opiekun koła kulinarnego zademonstrowała uczniom sprzęty, które wykorzystuje w swojej pracy. Uczniowie wysłuchali pogadanki nt. „Zasad bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych”.

Następnie dzieci wraz z wychowawczyniami używając sprzętu AGD przygotowały pożywne, owocowe koktajle  i smaczne gofry.

Kolejnym zadaniem był udział w quizie  pt. ,,Bezpiecznie korzystam z urządzeń elektrycznych” oraz rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej bezpiecznych zasad korzystania z urządzeń elektrycznych w domu.

Powyższe działania przyczyniły się do podniesienia wiedzy uczniów na temat prądu elektrycznego, jego źródeł powstawania, źródeł światła, rodzajów elektrowni oraz kształtowania postaw proekologicznych. Ponadto służyły podwyższeniu świadomości niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń elektrycznych.

Z przeprowadzonych rozmów z uczniami i ich rodzicami wynika, że przeprowadzone zajęcia były bardzo atrakcyjne.


 


Członkowie koła przyrodniczego w Stacji Uzdatniania Wody  i Zakładu Gospodarowania Odpadami.

 W dniu 27.05.2015 roku członkowie koła przyrodniczego „Badacze przyrody” pod opieką pani Anny Partyki i Marty Kucharczyk uczestniczyli w wycieczce do Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Górnej i Zakładu Gospodarowania Odpadami w Tarnówku. Uczniowie dowiedzieli się, jakim procesom trzeba poddać wodę, aby nadawała się do picia. Zobaczyli jak zbudowane są filtry. Pracownik Stacji Uzdatniania Wody uświadomił także uczniom, jak ważne jest oszczędzanie wody. Kolejnym miejscem, które członkowie koła mieli okazję zwiedzić był Zakład Gospodarowania Odpadami, do którego trafiają odpady zmieszane. W sąsiedztwie znajduje się centralny PSZOK. Tu są przywożone odpady  posegregowane. Uczniowie zrozumieli, jak ważne jest sortowanie odpadów w domu. Dowiedzieli się, na czym polega recykling.

Poznajemy piękno i bogactwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

 

Przemkowski Park Krajobrazowy stwarza idealne warunki do nauki i zabawy. Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów ekologiczno – naukowych, którymi byli przedstawiciele klas szóstych i laureaci Szkolnej Olimpiady Przyrodniczej. Uczestnicząc w warsztatach poznali walory przyrodniczo – kulturowe okolicy. Z zainteresowaniem zwiedzali bunkry, spacerowali po Wilkocińskiej Wydmie Śródlądowej oraz rozpoznawali ptactwo Ornitologicznych Stawów Przemkowskich. Pobyt w Przemkowie był okazją do praktycznego wykorzystania zdobytych w ławce szkolnej umiejętności i wiadomości.

 

 

Tworzymy ,,Ekologiczne zabawki” z surowców wtórnych.

Z okazji Dnia Ziemi odbył się w naszej szkole konkurs pn. „Ekologiczna zabawka ”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na ważny problem, jakim jest segregacja odpadów oraz podkreślenie przetwarzalności wielu przedmiotów użytkowych w kreatywny sposób. Wykonując zabawki z surowców wtórnych uczniowie  przekonali się, że wykorzystując
,,śmieci” można dobrze się bawić i stworzyć coś pięknego i ciekawego. I miejsce w konkursie zajął Piotr Maciak z kl. IVa, II miejsce Anita Czachor kl. VIa, III miejsce Izabela Adamowicz z kl. VIa, wyróżnienie: Nikola Cyran z kl .IVb , Liwia Buczma z kl. Vc, Oliwia Jakubowicz z kl. Va.  Nagrodzone prace jak również te  wykonane przez  uczniów klas V-VI na zajęciach technicznych pt. „Ekologiczna zabawka-Recyklingowy struś” wyeksponowano  w sali 59 .


„Uczniowskie rady na odpady”

27 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy IV d i IV c wzięli udział w warsztatach ekologicznych. W trakcie zajęć sposób w praktyczny  poznawali zasady segregacji odpadów. Uczestnicy zajęć bawiąc się zdobywali nowe wiadomości i umiejętności w zakresie ochrony środowiska. To była ciekawa lekcja, którą uczniowie wykorzystają w życiu codziennym – dbając  o naszą planetę – Ziemię.


 

Wspólnie dla klimatu – udział uczniów klasy VI b w akcji sadzenia lasu

17 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy VI b, w ramach obchodów „Dnia Ziemi”, posadzili 342 drzewka. Dzięki ich pracy w Nadleśnictwie Chocianów rośnie nowy las bukowy, w którym za 30 lat będziemy się uczyć się przyrody.


Piękna nasza Ziemia cała

Gminna Impreza Ekologiczna

16 kwietnia 2015 r. gościliśmy w naszej szkole najmłodszych mieszkańców Gminy Polkowice. Okazją do spotkania były obchody Dnia Ziemi. W czasie spotkania uczniowie naszej szkoły prezentowali doświadczenia, prowadzili zabawy badawcze, obserwacje mikroskopowe i gry ruchowe. Nasi goście bawiąc się zdobywali wiadomości i umiejętności w zakresie ochrony środowiska. Naszymi partnerami było PM nr 3 i WOK w Sobinie.


 

Zajęcia przyrodnicze na terenie ogródków działkowych „Marysieńka”.

W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie kl. II c uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych na terenie ogródków działkowych „Marysieńka”. Poznali sposoby badania kwasowości gleby, dowiedzieli się wiele ciekawostek  na temat uprawy roślin. Każdy uczeń otrzymał cebulkę szczawika, którą zasadził do pojemniczka i zabrał ze sobą do domu. To była ciekawa lekcja w przyrodzie.


 
 

”Robimy zdrowe kanapki!” w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

14 kwietnia 2015 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia członkowie szkolnego koła kulinarnego „ Akademia Młodego Kucharza” przygotowali degustację zdrowych kanapek.   Głównym przesłaniem tego działania było zwrócenie uwagi dzieci na to,  jak ważnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie jest właściwe odżywianie i spożywanie zdrowych produktów. Idąc za tą myślą młodzi kucharze podjęli  wyzwanie pod hasłem: ”Robimy zdrowe kanapki!” .Na stolikach znalazły się: pieczywo, masło, pomidory, papryka, ogórki, sałata, rzodkiewki,  oraz własnoręcznie wyhodowane kiełki, szczypior ,natka pietruszki, rzeżucha i zioła. Dzieci ochoczo i z zapałem komponowały kolorowe i smaczne kanapki. Kanapki szybko znikały, a kucharze, którzy je przygotowali byli zadowoleni.

 
 
 

Comments are closed.