Ekologiczny kącik – zwiększamy wrażliwość ekologiczną.

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa, zanieczyszczenie środowiska naturalnego) coraz większego znaczenia na świecie nabiera edukacja ekologiczna, a ściślej edukacja środowiskowa – życie w zgodzie z naturą. Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia aktywnie upowszechniana jest naszej szkole poprzez wiele akcji, konkursów i projektów realizowanych przez społeczność szkolną rodziców i lokalne instytucje.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Kącika ekologicznego

Bookmark the permalink.

Comments are closed.