• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Edukacja historyczna online – skorzystaj z zasobów IPN

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z portalu edukacyjnego IPN edukacja.ipn.gov.pl. Materiały dostępne w serwisie ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość, a także umożliwiają rozwijanie zainteresowań historycznych młodych ludzi. Portal to uporządkowany i usystematyzowany zbiór 20-letniego dorobku edukacyjnego IPN.

Zasoby edukacyjne portalu edukacja.ipn.gov.pl

Strona https://edukacja.ipn.gov.pl/ to nowa, usystematyzowana odsłona zasobów edukacyjnych IPN. Uczniowie i nauczyciele znajdą na niej przede wszystkim teki edukacyjne, wystawy elementarne, infografiki historyczne, a także odniesienia do kilkudziesięciu portali tematycznych IPN.

Serwis zawiera także bogaty zbiór materiałów audiowizualnych. Wśród nich znajdują się filmy edukacyjne, dokumentalne i krótkometrażowe tworzone przez IPN. Materiały te w ciekawy sposób uzupełniają i wzbogacają lekcję z historii najnowszej, poruszają nieznane wątki znanych historii, przedstawiają najnowsze wyniki badań naukowych.

Niezwykle interesujące są także zbiory IPN z działu historii mówionej. Są to m.in.: relacje osób, których najbliżsi zginęli w Katyniu w 1940 r., które przeżyły obozy koncentracyjne i łagry, deportacje i więzienia SB.

Co jeszcze można znaleźć w serwisie edukacja.ipn.gov.pl?

Na portalu są umieszczane regulaminy i wyniki konkursów, a także informacje o szkoleniach i seminariach dla nauczycieli.

Odrębna zakładka jest poświęcona programowi polonijnemu. Projekt zawiera m.in. inspiracje oraz pomysły działań edukacyjnych dla polskich szkół za granicą.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu!

Źródło/https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-historyczna-online-ipn

Bookmark the permalink.

Comments are closed.