• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Dziś wspominamy naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II w dniu Jego 100 rocznicy urodzin.

Pamiętamy.

Z okazji 100 rocznicy urodzin – 18.05.1920r oraz 15 rocznicy śmierci – 2.04.2005  naszego Wielkiego  i wyjątkowego Rodaka Jana Pawła II zostały przeprowadzone okolicznościowe katechezy w klasach 0- VIII.

Efektem zajęć  a zarazem hołdem złożonym  naszemu rodakowi są prace plastyczne, wiersze, prezentacje, które wykonali uczniowie. Nauczyciele katecheci przygotowali wystawę multimedialną prac plastycznych uczniów, link do prac poniżej. Pani Małgorzata Kosińska przygotowała grę multimedialną przybliżającą postać świętego. Ze względu na czas pandemii, zaistniałą sytuację zostanie rozstrzygnięty również konkurs na etapie szkolnym  „Jan Paweł II – droga do świętości”, wyniki ogłoszone wkrótce.  W tym tygodniu  odbędą się również katechezy dedykowane papieżowi.

https://drive.google.com/file/d/1MFQ__GQJahA6uVlPWynqfsps3lLcM4YP/view

Bookmark the permalink.

Comments are closed.