• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Dzień Polskiej Niezapominajki,

obchodzimy 15 maja. Pomysł obchodów tego Święta zrodził się w 2002 roku, a jego inicjatorem był pan Andrzej Zalewski. Dziennikarz radiowy i

telewizyjny, przez kilkadziesiąt lat prowadzący w Polskim Radiu program o przyrodzie i pogodzie “Ekoradio”.


Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody i ekologii, które ma na celu promowanie walorów przyrodniczych naszego kraju. To doskonała

lekcja przyrody, uświadamiająca nam rolę natury w życiu każdego człowieka. Przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie.

Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia

ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji oraz lokalnych tradycji. 

Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go obok siebie.

Nad modrą stróżką, nad stawem szerokim.

Z niebieskich płatków patrzy żółtym okiem.

Chociaż maleńka i ubrana skromnie

Prosi cichutko – nie zapomnij o mnie…”


Polskie Święto Niezapominajki powstało na wzór innych krajów europejskich, w których w wielu miastach mieszkańcy mają swoje ulubione kwiaty: tulipany, hiacynty, narcyze, fiołki czy wrzosy.

Niezapominajka jest kwiatem polskich łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów oraz w ogrodach i na kwietnikach.

W Polsce występuje 13 gatunków niezapominajek m.in. alpejska, leśna, błotna i piaskowa.

CZY WIESZ ?
√ Niezapominajka jest symbolem pamięci i skrywanej miłości.

Łacińska nazwa niezapominajki Myosotis pochodzi od greckich słów myos i otis, co oznacza dosłownie mysie uszko, zapewne ze względu na kształt i owłosienie liści.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.